Helina-Victoria Pilt


Muusika on olnud minu teekonnal alati, vahel rohkem, vahel vähem, kuid jäädavalt minu
kõrval. Sama on ka muusika loomisega, kus elu kergused ja raskused saavad põimuda
tervendavaks rännakuks.
2014.a lõpetasin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koolimuusika suunal ning suundusin sealt
peagi M.Lüdigi nim. Vändra Muusikakooli lauluklassi juhendajaks. Laululastega koos
kasvades sain neilt pidevalt inspiratsiooni ning kirjutasin neile ka mitmeid laule.
Tänu minu enda esiklapsele, puutusin kokku beebiviiplemisega. Peale selle, et omavaheline
suhtlus muutus beebiga viibeldes palju lihtsamaks, paelus mind ka tunni laulumänguline
ülesehitus. Tänaseks on mul beebiviiplemises isiklikult kahe lapsega kogemus ning alates
2022.aastast olen pakkunud viiplemise ja laululusti ka teistele Pärnu peredele.
Koos esimese lapsega sündis peaaegu samaaegselt ka ansambel Peegelpilt. Selle
võimalikkus on elav tõestus sellest, et lapsed sütitavad loomingule.
2024.aasta aprillist avan beebiviiplemise kõrvale ka väikelaste muusika-ja lauluringi. Tulla
võivad kõik, kes soovivad oma sirguvale silmarõõmule pakkuda lõbusat kvaliteetaega, kus
lauldakse, liigutakse, loetakse salme ja mängitakse pilli. On üsna tõenäoline, et mõni laul
saab lisaks žestidele juurde ka viipeid, sest see on mul n-ö käe sees, kuid selles tunnis me
otseselt neile ei keskendu.
Olete lahkelt oodatud!

Jaga: